O firmie

Historia

Historia firmy sięga roku 1991. Początkowo Zdzisław Wągrodzki  otworzył sklep mięsny w wydzierżawionym sklep w Błoniu, ale już wtedy zaczął myśleć o powiększeniu działalności. Dzięki wielkiemu samozaparciu i ciężkiej pracy rozpoczął rozbudową własnego zakładu  w rodzinnej miejscowości żony.

Początkowo firma zatrudniał 5 osób prowadził ją sam Zdzisław,  z biegiem lat w roku 2001 przekształcił w spółką cywilną prowadził ją z synem Pawłem i córką Małgorzatą. W 2005 roku córka  Małgorzata wystąpiła z firmy, a na jej miejsce weszła żona Zdzisława Bożena w tym samym czasie został oddany do użytku nowo rozbudowany obiekt, dostosowany do standardów unijnych wyposażony w nowoczesną linię rozbiorową trzody chlewnej oraz hale produkcyjne.

W roku 2010r. po śmierci Zdzisława. Została ponownie przekszłtowana w spółką Zoo prowadzaną przez Bożeną Wągrodzką i syna Pawła który zajmuje się technologiom żywności oraz produkcją wędliny w firmie rodzinnej.

Obecnie zatrudnionych jest 15 osób. Firma KARK – POL SP. Z o.o. pracuje na dwie zmiany, produkuje dziennie ok. 1  ton mięsa i wędlin. W ofercie zakładu znajduje się około 90 asortymentów, z czego 3/4 wyprodukowana jest w oparciu o tradycyjne receptury pozyskane od dawnych masarzy. Jak mówi właścicielka:

„salcesony i kaszanki wyprodukowane według dawnych przepisów mają po prostu inny smak. Lubię dobrze zjeść i nie wyobrażam sobie dnia bez kiełbasy zwyczajnej, a nasza jest jedyna. Do produkcji  wyrobów tradycyjnych używamy naturalnych przypraw soli, pieprzu, czosnku, cebuli, a mięso pochodzi ze świń hodowanych w naszym rejonie”.

Dzięki czemu mięso jest dostarczana do naszej firmy  najwyższej jakości. Wyroby sprzedawane są w firmowym sklepie województwa mazowieckiego.

Państwo Wągrodzcy  nie zapominają o najbardziej potrzebujących. Od lat wspierają pobliskie przedszkola, szkoły oraz organizacje dbając o rozwój relacji środowiskowo – społecznych.

 

Działalność

Zakład KARK – POL   należy do grona najbardziej rozwijających się zakładów branży mięsnej w powiecie Warszawskim Zachodnimi województwie Mazowieckim. Pozycję lidera, docenioną wieloma nagrodami, Zakład zawdzięcza bardzo doświadczonej i wykwalifikowanej załodze, nowoczesnej technologii oraz aktualnej modernizacji sprzętu.

Zakres działalności zakładu KARK – POL  obejmuje:

 • rozbiór mięsa wieprzowego
 • rozbiór mięsa wołowego
 • produkcja i dystrybucja mięsa, wędlin,
 • cały czas rozbudowywana własna sieć detaliczna w postaci sklepów firmowych,

Zakład KARK –POL  pod względem warunków techniczno-sanitarnych spełnia wszystkie zarówno polskie i europejskie normy. Wdrożony w zakładzie system HACCP, podlegający regularnej weryfikacji i walidacji oraz audytom wraz ze stałym nadzorem Inspekcji Weterynarii oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych gwarantują, że wyroby produkowane w zakładzie są wysokiej jakości i zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.

 

*POLITYKA JAKOŚCI

Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań. Edward Deming

Wysoka jakość jest głównym priorytetem w Zakładzie KARK – POL. Dotyczy to zarówno oferowanych produktów jak i usług. Jest ona osiągana dzięki doborowi najwyższej jakości surowców przetwarzanych na nowoczesnym maszynach, uwzględniając jednocześnie nowoczesne procesy technologiczne oraz profesjonalność zatrudnionej obsługi.

Od początku istnienia Zakładu  prowadzimy produkcję przestrzegając dobrej praktyki produkcyjnej wraz z dobrą praktyką higieniczną. Wprowadzamy systemy kontroli jakości oraz kładziemy nacisk na przestrzeganie wdrożonego systemu HACCP. Stosujemy bardzo wysokie normy sanitarne i jesteśmy pod stałym nadzorem weterynaryjnym. Produkty są wytwarzane według starych, tradycyjnych receptur, a jednocześnie spełniają wysokie standardy biorąc pod uwagę nowoczesną technologię wykorzystywaną w ich przygotowaniu, łącząc tym samym tradycję z nowoczesnością. Taka polityka jakości przyczynia się do wzrostu grona zadowolonych klientów zarówno detalicznych jak i hurtowych. Dążąc do doskonałości, nieustannie poszukujemy najlepszych rozwiązań i stale rozwijamy naszą działalność.

Zakład KARK –POL  opracował i wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w celu zapewnienia bezpieczeństwa produkowanych wyrobów spożywczych. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności identyfikuje podstawowe zasady higieny żywności mające zastosowanie w obrębie całego łańcucha żywnościowego (od produkcji pierwotnej do ostatecznego konsumenta), w celu zagwarantowania, że żywność jest bezpieczna i nadaje się do spożycia przez Konsumenta. System podlega stałemu nadzorowi i doskonaleniu. Deklarujemy, że opracowany, wdrożony i utrzymywany SZBŻ jest zgodny z wybranymi wymaganiami ISO 22000:2006 oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zawiera zasady określone w Dobrej Praktyce Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyce Higienicznej (GHP) oraz systemie HACCP opisane w Codex Alimentarius.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności obejmuje następujący zakres:

 • rozbiór mięsa poubojowego,
 • produkcję wyrobów masarskich oraz ich ekspedycję.

Cele i wytyczne

Od początku działalności firmie przewodzi idea, aby dostarczać klientom produkty wysokiej jakości. Dla spełnienia powyższej deklaracji  Kierownictwo Zakładu opracowało i wdrożyło Politykę Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Dokument ten przewodzi działaniom podejmowanym przez naszych pracowników każdego dnia.

 

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności – cele i zadania na przyszłość

 

Nadrzędnym celem działania naszej firmy jest satysfakcja obecnych i potencjalnych Klientów. Jakość naszych wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywnościowego, jest podstawowym warunkiem osiągnięcia celów i zapewnienia rozwoju. Inicjatywa, jaką podjęliśmy opiera się na ciągłym doskonaleniu naszych wyrobów uwzględniając aspekty zdrowotne, wymagania prawne produktu przy zachowaniu najwyższych reżimów technologicznych na każdym etapie realizacji wyrobu.

Kierownictwo Zakładu Mięsnego realizując niniejszą politykę zapewnia:

 1. Spełnienie wymagań Klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań.
 2. Dostarczanie obecnym i potencjalnym Klientom wyczerpujących informacji o asortymencie produkowanych wyrobów.
 3. Dbałości o fachowość i kompetencje pracowników przez stały planowy system szkoleń.
 4. Mierzenie i ciągłe upewnianie się, że wszystko przebiega zgodnie z wymaganiami prawa   i przyjętymi procedurami Systemu Zarządzania i Bezpieczeństwa Żywności.

Powyższe cele Zakład KARK – POL  realizuje i zamierza osiągnąć m.in. przez:

 1. Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z Codex Alimentarius i wybranymi wymaganiami normy: PN-EN ISO 22000: 2006.
 2. Zapewnienie odpowiednich reżimów higienicznych na poszczególnych etapach produkcji, magazynowania i dystrybucji.
 3. Stały monitoring parametrów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów.
 4. Podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji.
 5. Doskonalenie zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania.
 6. Pozyskiwanie nowych Klientów poprzez rozwój własnej sieci sklepów firmowych oraz pozyskiwania nowych rynków zbytu dla produkowanych wyrobów.
 7. Poszerzanie asortymentu wyrobów naszej firmy.

Deklarujemy zaangażowanie własne i pracowników w realizacje niniejszej polityki jakości i bezpieczeństwa żywności. Niniejszą politykę jakości rozpowszechniamy w środowisku pracy całego naszego zespołu w celu uświadomienia istoty i ważności jej działania w osiąganiu wspólnych celów i korzyści.

 

Osiągnięcia

Zakład KARK – POL od początku swej działalności kładzie nacisk na wysoką jakość produkcji. Wdraża nowoczesne techniki obróbki mięsa, wykorzystuje najnowsze maszyny do produkcji wędlin, wprowadza systemy kontroli jakości. Z tego względu zakład może pochwalić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami, które można obejrzeć na kolejnych podstronach.

Biorąc pod uwagę wpływ najbliższego otoczenia na efekty działalności gospodarczej, zakład KARK – POL  wspiera społeczność lokalną. Przykłady docenionych działalności na rzecz społeczności lokalnej:

 • Podziękowania za pomoc Finansową na rzecz Przedszkole Publicznego nr 2 w Błoniu w roku 2000
 • Podziękowania od Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie za udział w imprezie charytatywnej – „Dzień pieczonego ziemniaka ”.  w roku 2003
 • Podziękowania  od Towarzystwo Pomocy Dzieciom „Serce Dziecka” za udział zbiórce finansowej  w roku 2007
 • Podziękowania za pomoc finansową na rzecz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczy w Łaźniewie w roku 2008
 • Podziękowania za pomoc finansową na rzecz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczy w Łaźniewie w roku 2010
 • Podziękowania od Szkoły nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu zaangażowany na rzecz szkoły w roku 2012
 • Podziękowania za pomoc finansową na rzecz Zakładu Opiekuńczo – Leczniczy w Łaźniewie w roku 2013
 • Podziękowania za Pomoc Finansową na rzecz Zespołu Poradni psychologiczny- pedagogiczna Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w roku 2014