Polityka jakości

Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań. Edward Deming

Wysoka jakość jest głównym priorytetem w Zakładzie KARK – POL. Dotyczy to zarówno oferowanych produktów jak i usług. Jest ona osiągana dzięki doborowi najwyższej jakości surowców przetwarzanych na nowoczesnym maszynach, uwzględniając jednocześnie nowoczesne procesy technologiczne oraz profesjonalność zatrudnionej obsługi.

Od początku istnienia Zakładu  prowadzimy produkcję przestrzegając dobrej praktyki produkcyjnej wraz z dobrą praktyką higieniczną. Wprowadzamy systemy kontroli jakości oraz kładziemy nacisk na przestrzeganie wdrożonego systemu HACCP. Stosujemy bardzo wysokie normy sanitarne i jesteśmy pod stałym nadzorem weterynaryjnym. Produkty są wytwarzane według starych, tradycyjnych receptur, a jednocześnie spełniają wysokie standardy biorąc pod uwagę nowoczesną technologię wykorzystywaną w ich przygotowaniu, łącząc tym samym tradycję z nowoczesnością. Taka polityka jakości przyczynia się do wzrostu grona zadowolonych klientów zarówno detalicznych jak i hurtowych. Dążąc do doskonałości, nieustannie poszukujemy najlepszych rozwiązań i stale rozwijamy naszą działalność.

Zakład KARK –POL  opracował i wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w celu zapewnienia bezpieczeństwa produkowanych wyrobów spożywczych. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności identyfikuje podstawowe zasady higieny żywności mające zastosowanie w obrębie całego łańcucha żywnościowego (od produkcji pierwotnej do ostatecznego konsumenta), w celu zagwarantowania, że żywność jest bezpieczna i nadaje się do spożycia przez Konsumenta. System podlega stałemu nadzorowi i doskonaleniu. Deklarujemy, że opracowany, wdrożony i utrzymywany SZBŻ jest zgodny z wybranymi wymaganiami ISO 22000:2006 oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zawiera zasady określone w Dobrej Praktyce Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyce Higienicznej (GHP) oraz systemie HACCP opisane w Codex Alimentarius.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności obejmuje następujący zakres:

  • rozbiór mięsa poubojowego,
  • produkcję wyrobów masarskich oraz ich ekspedycję.